MILESTONE #1

Cultuur is belangrijk voor de sociale cohesie in een stad en met name podiumkunsten bieden een uniek platform voor de uitwisseling van multiculturele achtergronden. In die context biedt ForwArt jongeren een beter perspectief via culturele uitingen en ondersteunt het hen bij complexe maatschappelijke uitdagingen.